• SZKOLENIA DLA EKSPEDIENTÓW W SKLEPIE • Prowadzimy kursy i szkolenia dla sprzedawców, handlowców, ekspedientek i ekspedientów w sklepach. Specjalizujemy się w szkoleniach podnoszących umiejętności ekspedientów w sklepach i salonach handlowych. Są to szkolenia w zakresie techniki sprzedaży w sklepie i różnego rodzaju punktach obsługi. Prowadzimy również szkolenia z negocjacji sprzedaży i zakupu, sztuki przekonywania i obsługi klientów w sklepie, obrony cen w sklepie, organizacji pracy sprzedawców detalicznych, ekspedientek i ekspedientów. Nasze kursy dla ekspedientów w sklepie (salonie), skoncentrowane są na doskonaleniu kluczowych umiejętności potrzebnych podczas obsługi klientów w sklepie. Szkolenia i kursy dla handlowców detalicznych są adresowane do sklepów z wielu branż. Specjalizujemy się w kursach zamkniętych, prowadzonych dla grupy ekspedientek / ekspedientów / handlowców z jednej firmy (sklepu lub grupy sklepów). Dlatego wiele szkoleń organizujemy w sklepach lub w siedzibach firm zatrudniających handlowców (sprzedawców) detalicznych. Takie rozwiązanie jest najtańszą formą szkolenia ekspedientek / ekspedientów / handlowców/ sprzedawców. Pozwala na obniżenie kosztów dla sklepu zamawiającego szkolenie ekspedientek / ekspedientów / sprzedawców / handlowców i jest bardzo wygodne dla samych ekspedientek / ekspedientów / sprzedawców. W zależności od potrzeby sklepu (firmy) zamawiającego szkolenia dla sprzedawców, mogą one zostać przeprowadzone w dowolnym miejscu wskazanym przez firmę. ••• METODA PROWADZENIA SZKOLENIA (KURSÓW) DLA EKSPEDIENTÓW / SPRZEDAWCÓW ••• Szkolenia dla ekspedientek / ekspedientów / sprzedawców są realizowane w formie ćwiczeń i warsztatów, co pozwala uczestnikom na zdobycie praktycznych umiejętności sprzedaży w sklepie. Wszystkie szkolenia ekspedientów / ekspedientek / sprzedawców w sklepach bazują na branżowych przykładach. Na kursach dla handlowców/ ekspedientów / ekspedientek analizowane są sytuacje handlowe, z którymi spotykają się ekspedienci / ekspedientki / sprzedawcy/ handlowcy w trakcie obsługi kientów sklepów. Dzięki temu ekspedientki / ekspedienci / sprzedawcy / handlowcy poznają techniki sprzedaży w sklepie (salonie) i wypracowują techniki sprzedaży gotowe do zastosowania w sklepie lub salonie. ••• DOSKONALENIE SYSTEMU SPRZEDAŻY W SKLEPIE ••• Dla sklepów wdrażamy rozbudowane programy wzrostu sprzedaży, polegające na doskonaleniu całego systemu organizacji pracy ekspedientów / ekspedientek / sprzedawców, handlowców. Wszystkie działania nakierowane są na wzrost przychodów ze sprzedaży oraz zwiększenie zysku ze sprzedaży danego sklepu (salonu). W ramach programu wzrostu sprzedaży w sklepie (salonie), realizowane są następujące prace: – Doskonalenie umiejętności ekspedientów / ekspedientek / sprzedawców / handlowców w analizowaniu asortymentu i rentowności towarów. – Projektowanie wzorcowych wyników dla ekspedientów / ekspedientek / sprzedawców / handlowców. – Ukierunkowanie wysiłków ekspedientek / ekspedientów / sprzedawców/ handlowców na zwiększenie wartości i rentowności sprzedaży. – Opracowanie indywidualnych planów sprzedaży dla sprzedawców, ekspedientów i ekspedientek. – Szkolenia ekspedientek / ekspedientów doskonalące komunikację z klientami. – Szkolenia sprzedawców w sklepie, doskonalące umiejętność prezentowania ofert handlowych. – Szkolenia handlowców / ekspedientek / ekspedientów / sprzedawców zwiększające umiejętności sprzedawców w przekonywaniu klientów. – Szkolenia handlowców / ekspedientek / ekspedientów / sprzedawców doskonalące umiejętność obrony cen towarów oferowanych w sklepie. – Kursy i szkolenia ekspedientek / ekspedientów / sprzedawców zwiększające skuteczność prowadzenia przez sprzedawców akcji ofertowych. – Szkolenia i kursy handlowców / ekspedientek / ekspedientów / sprzedawców w zakresie planowania aktywności. – Szkolenia handlowców / ekspedientek / ekspedientów / sprzedawców usprawniające organizację pracy w sklepie. – Szkolenia handlowćów / ekspedientek / ekspedientów / sprzedawców zwiększające aktywność i skuteczność sprzedawców. – Opracowanie dla handlowców / ekspedientek / ekspedientów / sprzedawców technik sprzedaży w sklepie, które ułatwiają przekonywanie klientów. – Coaching ekspedientek / ekspedientów / sprzedawców w zakresie organizacji sprzedaży w sklepie (salonie). – Coaching i szkolenia handlowćów, ekspedientek / ekspedientów, sprzedawców w zakresie składania klientom sklepu ofert sprzedaży. – Projektowanie systemów motywacyjnych dla handlowców detalicznych, ekspedientek / ekspedientów, sprzedawców. – Opracowanie dla sklepu (salonu) systemu raportowania aktywności handlowców, ekspedientek / ekspedientów, sprzedawców. – Opracowanie dla firmy (sklepu, salonu) systemu oceniania aktywności ekspedientek / ekspedientów / sprzedawców. – Optymalizacja kosztów sprzedaży i kosztów działalności handlowej sklepu (salonu).
 

Szkolenie » techniki sprzedaży w sklepie

szkolenia sprzedawców / ekspedientów/ - techniki sprzedaży w sklepie

Już po wejściu klienta do sklepu, o sukcesie sprzedaży w dużym stopniu decydują techniki sprzedaży jakie wykorzystują sprzedawcy. Właściwe zachowanie ekspedientek (ekspedientów), począwszy od wejścia klienta do sklepu, poprzez umiejętność poprowadzenia rozmowy i ustalenia potrzeb klienta, skuteczne zaprezentowanie towaru i obrony ceny - wszystko to decyduje o obrotach i zyskach sklepu. Stosunkowo szybko można podnieść umiejętności ekspedientek (ekspedientów) w zakresie techniki sprzedaży i tym samym zwiększyć obroty w sklepie.

 

Program szkolenia » Techniki sprzedaży w sklepie

I. TECHNIKI SPRZEDAŻY W SKLEPIE - POJAWIENIE SIĘ KLIENTA

Budowanie doskonałego wizerunku ekspedientów (ekspedientek) w sklepie
• Budowanie profesjonalnego wizerunku sprzedawcy w sklepie
• Mowa ciała pomagająca w kontaktach handlowych z klientami
• Zajęcie najlepszego miejsca do rozmów z klientami
• Techniki sprzedaży podczas nawiązywania kontaktów wzrokowych z klientami

Powitanie klienta przez ekspedientów / sprzedawców w sklepie
• Powitanie klienta w sklepie przez ekspedientki (ekspedientów)
• Zachowanie sprzedawców w pierwszych minutach obecności klienta w sklepie
• Techniki sprzedaży podczas nawiązania pierwszej rozmowy z klientami w sklepie

Tworzenie atmosfery sprzyjającej zakupom w sklepie
• Tworzenie pozytywnej atmosfery do rozmowy sprzedawców z klientami w sklepie
• Techniki sprzedaży budujące wiarygodność sprzedawców w sklepie
• Techniki sprzedaży pozwalając na zdobycie i utrzymanie sympatii klientów

II. TECHNIKI SPRZEDAŻY W SKLEPIE - PREZENTOWANIE TOWARÓW

Ustalenie potrzeb klientów w sklepie
• Techniki sprzedaży podczas zadawania pytań klientom przez sprzedawców
• Przygotowanie gotowych zestawów skutecznych pytań handlowych
• Techniki sprzedaży podczas aktywnego słuchania wypowiedzi klientów
• Techniki ułatwiające zrozumienie i odkrywanie potrzeb klientów
• Rodzaje potrzeb emocjonalnych i racjonalnych klientów
• Zachowania różnych typów klientów detalicznych
• Poznawanie zasad postępowania z różnymi typami klientów

Skuteczne prezentowanie towarów w sklepie
• Skuteczne słowa w prezentowaniu towarów w sklepach przez ekspedientów
• Układ rozmowy ułatwiający przekonanie klientów
• Dopasowanie argumentów sprzedażowych do potrzeb klientów
• Techniki sprzedaży ułatwiające prezentowanie towarów handlowych
• Techniki sprzedaży ułatwiające prezentowanie towarów dodatkowych
• Techniki sprzedaży ułatwiające prezentowanie towarów zastępczych

III. TECHNIKI SPRZEDAŻY W SKLEPIE - OBIEKCJE I PYTANIA KLIENTÓW

Odpowiadanie na pytania i odpieranie obiekcji klientów
• Techniki odpowiadania na pytania klientów
• Techniki prowadzenia rozmów w przypadku obiekcji klientów
• Techniki sprzedaży wykorzystywane do odpierania obiekcji
• Przygotowanie zestawu odpowiedzi na typowe obiekcje

Obsługa trudnych klientów w sklepie
• Techniki postępowania ekspedientów podczas przyjmowania reklamacji
• Techniki postępowania ekspedientów w sytuacji, gdy klient nie ma racji
• Techniki postępowania ekspedientów z przemądrzałymi klientami
• Techniki postępowania ekspedientów z nieuprzejmymi klientami
• Techniki postępowania ekspedientów z agresywnymi klientami

IV. TECHNIKI SPRZEDAŻY W SKLEPIE - FAZA KOŃCOWA SPRZEDAŻY

Rozmowy o cenach i obrona cen
• Techniki prawidłowego przedstawiania ceny przez sprzedawców w sklepie
• Techniki sprzedaży podczas prowadzenia rozmów o cenach z klientami sklepu
• Techniki obrony przed wymówkami cenowymi klientów
• Techniki sprzedaży zmniejszające wrażliwość klientów na ceny w sklepie
• Opracowanie zestawu argumentów zmniejszających wrażliwość klientów na cenę
• Techniki skutecznego targowania się sprzedawców z klientami sklepu

Przyspieszanie decyzji klienta o zakupie w sklepie
• Odczytywanie sygnałów gotowości klienta do zakupu
• Właściwe zachowanie sprzedawcy w końcowej fazie sprzedaży
• Techniki sprzedaży przyspieszające decyzje klienta o zakupie
• Techniki sprzedaży po dokonaniu zakupu przez klienta
• Techniki sprzedaży w sytuacji niepowodzenia sprzedaży

V. TECHNIKI SPRZEDAŻY W SKLEPIE - SZTUKA MERCHANDISINGU

Zasady nowoczesnego merchandisingu w sklepie
• Podstawy merchandisingu zwiększające sprzedaż w sklepie
• Techniki efektywnego wykorzystania powierzchni w sklepie
• Techniki efektywnego wykorzystania powierzchni półek sklepowych
• Techniki skutecznej ekspozycji towarów na półkach sklepowych
• Techniki optymalizacji wielkość ekspozycji towarów na półkach
 

 

Uczestnicy szkolenia

szkolenia dla sprzedawców w sklepie

„Techniki sprzedaży w sklepie” są szkoleniem realizowanym w formie zamkniętej. Oznacza to, że w szkoleniu biorą udział ekspedienci tylko z jednego sklepu lub jednej sieci sklepów. Czasami zdarza się, że gdy grupa ekspedientek (ekspedientów) z jednego sklepu byłaby zbyt mała, osoba zamawiająca szkolenie decyduje się na powiększenie grupy o sprzedawców z zaprzyjaźnionych sklepów. Realizacja szkolenia „Techniki sprzedaży w sklepie” w formie zamkniętej pozwala na dostosowanie programu szkolenia, zastosowanie branżowych rozwiązań oraz dobranie odpowiedniej intensywność i tempa szkolenia sprzedawców.

Profil uczestnika szkolenia

• Sprzedawcy w sklepach detalicznych
• Sprzedawcy w salonach sprzedaży
• Kierownicy sklepów detalicznych
• Pracownicy pomocniczy w sklepie
• Instalatorzy i serwisanci sklepu
• Dostawcy towarów detalicznych

W zależności od potrzeb, realizacja programu jest dostosowana do doświadczeń uczestników.

Branżowość szkolenia

Każdorazowo szkolenia z techniki sprzedaży w sklepie są dostosowywane branżowo - uwzględniają specyfikę asortymentu, klientów i sposób sprzedaży tego asortymentu. Szkolenia zawierają praktyczne branżowe przykłady, co pozwala sprzedawcom poznać techniki sprzedaży gotowe do zastosowania w ich sklepie.Korzyści ze szkolenia dla ekspedientek (ekspedientów)

„Techniki sprzedaży w sklepie” jest szkoleniem ukierunkowanym na wypracowywanie wzrostu obrotów w sklepie i poprawę marży ze sprzedaży. Efekty, jakie przynosi szkolenie „Techniki sprzedaży w sklepie”można oceniać z punktu widzenia samych uczestników szkolenia jak i łącznych efektów dla sklepu.

Korzyści dla uczestnika szkolenia

• Udoskonalenie techniki sprzedaży
• Wypracowanie gotowych narzędzi
• Ułatwienie pracy sprzedawców
• Osiągnięcie większej skuteczności
• Zwiększenie motywacji do pracy
• Uzyskiwanie premii za wyniki
• Mniejsza ilość stresu w pracy

Korzyści biznesowe dla sklepu

• Wzrost ilości nowych klientów
• Wzrost przychodów ze sprzedaży
• Lepsza obrona marży i zysku
• Skuteczny zespół sprzedawców
• Wzrost efektywności sprzedaży
• Wzrost lojalnoŚci klientów
• Umocnienie pozycji sklepu
Metody przeprowadzania szkolenia

szkolenia handlowe - metoda szkolenia sprzedawców w sklepach

Szkolenia „Techniki sprzedaży w sklepie” jest realizowane metodami mieszanymi - w szkoleniu łączymy wprowadzenie do techniki z dużą ilością ćwiczeń, warsztatów i kreatywnych dyskusji. Praktyka pokazuje, że takie rozwiązania przynoszą największe efekty dla sprzedawców. Cechą charakterystyczną stosowanej metody szkolenia jest podniesienie praktycznych i branżowych umiejętności uczestników szkolenia.

 

Stosowane metody

Wprowadzenie do techniki sprzedaży w sklepie mające na celu zapoznanie ekspedientów / ekspedientek / sprzedawców z zasadami wykorzystywanymi w czasie warsztatów i ćwiczeń.
Warsztaty polegające na stosowaniu techniki sprzedaży i wypracowywaniu narzędzi pracy dla ekspedientów / ekspedientek / sprzedawców w postaci zestawów argumentów do prezentacji towarów w sklepie, zestawów do odpierania zarzutów czy obrony ceny.
Ćwiczenia w postaci scenek sprzedażowych (wykorzystujących techniki sprzedaży), ćwiczeń w prezentowaniu towarów sprzedawanych w sklepie i rozwiązywaniu praktycznych problemów sprzedażowych, z jakimi spotykają się sprzedawcy w swoim sklepie. Wszystkie ćwiczenia mają charakter branżowy i zmierzają do praktycznego zastosowania techniki sprzedaży i utrwalenia zdobytych umiejętności sprzedażowych.
Dyskusji indywidualnych i grupowych nad problemami sprzedażowymi, z którymi spotykają się sprzedawcy w rozmowach z klientami. Dyskusje mają na celu wypracowanie najskuteczniejszych rozwiązań w danej sytuacji handlowej.
Rozwiązania techniczne - Dla zwiększenia skuteczności doskonalenia sprzedawców, szkolenie „Techniki sprzedaży w sklepie” jest wspierane nowoczesnymi rozwiązaniami multimedialnymi (dynamicznymi prezentacjami, scenkami i zdjęciami prezentowanymi za pomocą projektora multimedialnego). Dodatkowo w warsztatach i ćwiczeniach stosujemy prace na planszach i arkuszach szkoleniowych. Praktyka pokazuje, że takie wsparcie zwiększa skuteczność doskonalenia umiejętności sprzedawców. Metody te mocno angażują sprzedawców, a wówczas wzrost umiejętności jest wyższy nawet o 50-70% w stosunku do tradycyjnych rozwiązań.
 

Czas i termin szkolenia ekspedientów / ekspedientek / sprzedawców

szkolenia handlowe - czas szkolenia sprzedawców
  • Program szkolenia „Techniki sprzedaży w sklepie”, a tym samym czas realizacji szkolenia jest uzależniony od potrzeb i specyfiki uczestników szkolenia. Kierownicy sklepów najczęściej zamawiają szkolenia jednodniowe (8 godzin szkolenia).
  • Szkolenia „Techniki sprzedaży w sklepie” mogą być zorganizowane w dowolnym dniu tygodnia, zarówno w godzinach jak i po godzinach pracy handlowców, a także w soboty i niedziele. Termin szkolenia jest indywidualnie ustalany z firmą zamawiającą szkolenie.

Miejsce szkolenia ekspedientów / ekspedientek / sprzedawców

szkolenie handlowe - miejsce szkolenia

Szkolenia „Techniki sprzedaży w sklepie” realizujemy na terenie całego kraju. Specjalizujemy się w szkoleniach zamkniętych, prowadzonych dla grupy sprzedawców z jednego sklepu. Dlatego wiele szkoleń przeprowadzamy w blisko sklepu lub bardzo często w salach ekspozycyjnych sklepu (po godzinach pracy sklepu). Takie rozwiązanie jest najtańszą i najszybszą formą przeszkolenia handlowców. Obniża to koszty firmy zamawiającej szkolenie (firma nie ponosi kosztów przejazdów i hoteli dla handlowców) i jest bardzo wygodne dla sprzedawców. W zależności od potrzeby firmy zamawiającej, szkolenia mogą również zostać przeprowadzone w dowolnym miejscu wskazanym przez firmę.

Materiały szkoleniowe i certyfikaty dla ekspediantów / sprzedawców

szkolenia handlowe - materiały dla sprzedawców

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje podręcznik z programem szkolenia, ćwiczeniami i materiałami warsztatowymi. Podręcznik zawiera wszystkie techniki omawiane podczas szkolenia. Jest to podręcznik każdorazowo dostosowany do specyfiki firmy zamawiającej szkolenie. Przykłady i techniki zawarte w materiałach szkoleniowych bazują na produktach i klientach obsługiwanych przez handlowców uczestniczących w szkoleniu.

Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje również imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Cena szkolenia dla ekspedientów / ekspedientek / sprzedawców

szkolenia handlowe - cena szkolenia sprzedawców

Cena przeprowadzenia szkolenia „Techniki sprzedaży w sklepie” zależy od czasu realizacji programu szkolenia, wielkości grupy oraz miejsca szkolenia. Prosimy o wysłanie e-maila z zapytaniem (podając czas szkolenia, ilość osób i miejsce szkolenia), a my prześlemy propozycję programu szkolenia, informację o metodach szkoleniowych oraz skalkulujemy cenę szkolenia. Zapraszamy Państwa do kontaktu:
• telefonicznego: (22) 669-27-15 lub 506 064 400
• pocztą elektroniczną: biuro@ce.strefa.pl